Fisioterapeutas

ENRIQUE SOUSA FERNÁNDEZ

Fs+ Chamberí

Fisioterapeuta

Eduardo Gonzalez

Fs+ Urban Malasaña

Fisioterapeuta

Alberto Marquina

Fs+ Barrio Salamanca

Fisioterapeuta

Eduardo Veiga

Fs+ Barrio Salamanca

Pilates

Belen Peregrina

Fs+ Barrio Salamanca

Fisioterapeuta - Pilates

Andere Hidalgo

Fs+ Ciudad Lineal

Fisioterapeuta

Ignacio Ayuga

Fs+ Ciudad LIneal

Pilates

Jaime Lopez

Fs+ Tetuan

Fisioterapeuta

Jorge Durán

Fs+ Tetuan

Fisioterapeuta

Javier García Martín

Fs+ Tetuan

Fisioterapeuta

Enrique Álvarez Saralegui

Fs+ Alcobendas

Fisioterapeuta

Nagore Gogenola Unibaso

Fs+ Alcobendas

Fisioterapeuta

Laura Sáez

Fs+ Alcobendas

Fisioterapeuta

Cristina Alonso

Fs+ Alcobendas

Fisioterapeuta

Jose Carlos Mena Macias

Fs+ Valencia

Director Fs+ Valencia - Fisioterapeuta

Marta Sala García

Fs+ Valencia

Fisioterapeuta - Pilates

Eduardo Navarro Carrero

Fs+ Valencia

Fisioterapeuta

Javier Gil Diez

Fs+ S.S. Reyes

Fisioterapeuta

Ernesto Sánchez Herrero

Fs+ S.S. Reyes

Fisioterapeuta

Pilar Aparicio Mengibar

Fs+ S.S. Reyes

Fisioterapeuta